فایل word بررسی شاخص تجربه و تخصص در تصمیم گیری مدیران نظام سلامت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی شاخص تجربه و تخصص در تصمیم گیری مدیران نظام سلامت :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این مقاله شاخص تجربه و تخصص مدیران نظام سلامت را در نظر گرفته و سابقه صف قبل از ستاد آنها را مورد بررسی قرار داده, همچنین با توجه به سوابق مدیریتی, مدل تصمیم گیری های ایشان را به تحلیل می کشاند. هدف از این مقاله آن است که بدانیم تجربه و تخصص مدیران تا چه حد در تصمیم گیری های آنها اثرگذار است. ابزار پژوهش مصاحبه بوده و به دلیل کیفی بودن پژوهش, پس از کدگذاری های جواب های داده شده و استفاده از روش های آماری, نتایج دسته بندی گردیده است.یافته ها اعلام می داردکه در روند ارتقای مدیران نظام سلامت, 83.3 درصد از کل مدیران سابقه صف قبل از ستاد داشته اند و از این میان 80 درصد مدیرانی که در سطح کلان بوده اند, سابقه صف قبل از ستاد داشته اند.

لینک کمکی