فایل word بررسی صادرات خدمات فنی و مهندسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی صادرات خدمات فنی و مهندسی :


تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

با توجه به ماهیت گونه های متعدد صدور خدمات, توجه به صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال های اخیر در ایران در مقایسه با سایر صور خدمات از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. بررسی های صورت گرفته نشان دهنده ی این مطلب است که حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور توانسته است بیش از پیش بینی های انجام شده در برنامه های توسعه ای باشد و این خود نشانه دهنده اهمیت نقش صادرات این خدمات در توسعه اقتصادی کشور می باشد. این تحقیق برآن است که به بررسی صادرات خدمات فنی مهندسی در ایران بین سال های 1373 تا 1390 پرداخته و با مرور اهداف صادرات خدمات فنی و مهندسی و چالش های پیش روی آن پیشنهاداتی را در جهت بهبود وضع موجود ارائه نماید.

لینک کمکی