فایل word بررسی میزان اثربخشی و داده کاوی طرح سامد در استان سیستان و بلوچستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی میزان اثربخشی و داده کاوی طرح سامد در استان سیستان و بلوچستان :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق تعیین عوامل موثر بر اثربخشی طرح سامد (سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت) در استان سیستان و بلوچستان می باشد. به منظور شناسائی این عوامل, با بررسی مطالعات قبلی در زمینه اثربخشی خدمات دولت الکترونیک و پاسخگویی به شکایات شهروندان, عوامل مورد نظر (توسعه و بهبود استانداردها, ایجاد بستر مناسب برای تعامل آسان و مناسب, رضایت مندی مردم از خدمات عمومی, نظارت مردمی بر نحوه ارایه خدمات, سطح پاسخگویی, پاسخگویی سریع و رسیدگی موثر به تقاضای مردم و تسریع در انتقال و مشکلات مردمی) استخراج شد و مدل تحقیق در آمد. نمونه مورد بررسی 351 نفر از مراجعه کنندگان به استانداری شهر زاهدان می باشد. این افراد دو دسته اند: افرادی که از طرح سامد استفاده نکرده اند, افرادی که از طرح سامد استفاده نموده اند. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده ازآزمون الفای کرونباخ 0.785 بدست آمد که نشان از پایایی قابل قبول آن است. یافته های تحقیق نشان داد که تمامی عوامل بر اثربخشی طرح سامد تاثیردارند که مهمترین این عوامل سطح پاسخگویی (درصورت عدم استفاده از طرح) و رضایت مندی مردم از خدمات عمومی (درصورت استفاده از طرح) می باشند و درمقابل کم اهمیت ترین عوامل توسعه وبهبود استانداردها (درصورت عدم استفاده از طرح) و ایجاد بستر مناسب برای تعامل آسان و مناسب (استفاده از طرح) می باشند.

لینک کمکی