فایل word بررسی وضعیت بکارگیری مهندسی ارزش در شعب بانک شهر منطقه 5 البرز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی وضعیت بکارگیری مهندسی ارزش در شعب بانک شهر منطقه 5 البرز :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف فایل word بررسی وضعیت بکارگیری مهندسی ارزش در شعب بانک شهر منطقه 5 البرز و از طریق ارزیابی وضعیت بکارگیری شاخص های تیم سازی های تخصصی,جمع آوری اطلاعات,تحلیل کارکرد,نوآوری و ارزیابی,توسعه و ارائه,و ممیزی و اجرا به عنوان اهداف فرعی,انجام گردیده است.تحقیق حاضر که در جامعه اماری 154 و با نمونه ی 110 نفری که با روش تصادفی انتخاب شده,انجام گردید,از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی و پیمایشی بوده,همپنین در جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و روش میدانی از نوع پرسشنامه استفاده شده است.به منظور تحلیل داده ها از آزمون های (K-S) و (t) استفاده شده که با توجه به یافته ها,در پاسخ سوال های تحقیق مشخص گردید بر خلاف شاخص های تیم سازی های تخصصی,نوآوری و ارزیابی,توسعه و ارائه,و اجرا و ممیزی که بکارگیری شده اند,شاخص های جمع آوری اطلاعات و تحلیل کارکرد مربوط به سوال های دوم و سوم بکارگیری نمی گردد.در پایان نتیجه گیری می شود که مدیران می بایست با استقرار سیستم های مناسب اطلاعاتی و ارتباطی و ایجاد پایگاه داده مناسب,ایجاد فضایی برای بروز خلاقیت پرسنل و انجام ارزیابی و ممیزی دقیق تر به جهت تجربه کمتر این پرسنل اقدام لازم در زمینه بکارگیری شاخص های مهندسی ارزش و تحقق صرفه جویی و کاهش هزینه مربوط به ارائه خدمات را معمول دارند.

لینک کمکی