فایل word عدالت سازمانی در زمینه تغییر سازمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عدالت سازمانی در زمینه تغییر سازمانی :


تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

این مقاله نقش ادراک عدالت در زمینه تغییر سازمانی را مورد بررسی قرار می دهد. روش تحقیق توصیفی بوده وابتدا در ارتباط با عدالت سازمانی در اثر تغییرات سازمانی, بحث شده است. سپس, بررسی ای در خصوص ادبیات مربوط به عدالت سازمانی و واکنش های کارمندان به تغییر سازمانی ارائه شده و راههای تحقق عدالت در سازمان بیان گردیده است.نتایج تحقیق نشان میدهد که عدالت باید به عنوان یک پیشایند یا نتیجه واکنش های تغییر, در نظر گرفته شود.

لینک کمکی