فایل word عدم تقارن اطلاعاتی و حساسیت جریان نقدی- وجه نقد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عدم تقارن اطلاعاتی و حساسیت جریان نقدی- وجه نقد :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

این تحقیق به بررسی رابطه بین فایل word عدم تقارن اطلاعاتی و حساسیت جریان نقدی- وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. حساسیت جریان نقدی- وجه نقد اشاره به درصد تغییرات در سطوح نگهداری وجه نقد در قبال تغییرات در جریان های نقدی عملیاتی دارد. برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی از شکاف قیمتی عرضه و تقاضای سهام استفاده شده است. این پژوهش از نوع همبستگی بوده , بر تحلیل دادههای ترکیبی مبتنی است. در این پژوهش, اطلاعات مالی 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 الی 1391 بررسی شده است. نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان دهنده تاثیرگذاری عدم تقارن اطلاعاتی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد است. به این صورت که با وارد شدن معیار عدم تقارن اطلاعاتی حساسیت جریان نقدی-وجه نقد کاهش پیدا میکند.

لینک کمکی