فایل word عدم تقارن حساسیت جریانات نقدی وجه نقد و محدودیت مالی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عدم تقارن حساسیت جریانات نقدی وجه نقد و محدودیت مالی :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در این پژوهش تاثیر عدم تقارن حساسیت جریانات نقدی وجه نقد در شرکت های دارای محدودیت مالی و فاقد محدودیت مالی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا با استفاده از روش حذف سیستماتیک, 65 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در طی دوره ی زمانی 1385 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته اند. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره و گشتاور تعمیم یافته( GMM ) استفاده شده است و این نتیجه به دست آمده است که تفاوتی بین عدم تقارن حساسیت گردش وجوه نقد برای شرکت هایی با محدودیت مالی با شرکت هایی که چنین محدودیتی ندارند, وجود ندارد.

لینک کمکی