فایل word علل بستری بیماران در بیمارستانهای استان گلستان و روند تغییرات آن طی سالهای 1389-1380

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word علل بستری بیماران در بیمارستانهای استان گلستان و روند تغییرات آن طی سالهای 1389-1380 :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

اطلاع ازالگوی اپیدمیولوژیک بیماری ها در هر منطقه جغرافیایی و در گروه های سنی مختلف یکی از مولفه های مهم در برنامه ریزی های مربوط به سلامت جامعه است. با توجه به اهمیت آگاهی از الگوی بستری بیماران در تصمیم گیری وتصمیم سازی های استانی این مطالعه با هدف تعیین علل بستری و روند تغییرات آن در یک دوره ده ساله طراحی گردید. اطلاعات مربوط به 832230 بیمار بستری شده در بیمارستانهای استان گلستان در فاصله سالهای 1380 تا 1389 توسط کارشناسان واحد مدارک پزشکی بیمارستانها در برنامه ads9 ثبت گردید. گروه بندی علت بستری بر اساس طبقه بندی بین المللی ICD10, در 21 گروه انجام گردیده است. اطلاعات ذخیره شده از طریق نرم افزار آماری spss وباشاخص های مرکزی و پراکندگی , فراوانی و درصد مورد توصیف و تحلیل قرار گرفت. برای مقایسه روند تغییرات زمانی علت بستری برای هر سال و دوره های 5 ساله محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفت . یافته نشان داد کل اطلاعات ثبت شده در 19 بیمارستان استان 832230 نفر بوده است که 56 درصد زن و بقیه مرد بوده است. بستری به علت حاملگی و زایمان , جراحات و مسمومیت ها و بیماری های دستگاه گردش خون در تمام سال های مورد بررسی در رتبه های اول تا سوم قرار داشته اند. بستری بعلت جراحات و مسمومیتها نیز در سالهای 89-85 و 17.7 درصد گزارش شده است که نسبت به سالهای 84-80 با 26 درصد,روند کاهشی داشته است. بیماریهای دستگاه گردش خون در طی 10 سال سومین رتبه بستری را در بیمارستان های استان گلستان داشته است که در سالهای 89-85 و 12.1 درصد و در سالهای 84-80 و 7.9 درصد از کل بستری شدگان را به خود اختصاص داده است. در گروه بیماری های سیستم تنفسی در فاصله سالهای 80 تا 84 با 6.7 درصد ششمین علت بستری بوده است که در سالهای 89-85 با 5.7 درصد در رتبه چهارم قرار گرفته است. بیماری های عفونی و انگلی که در سالهای 84-80 در رتبه نهم قرار داشته در فاصله سالهای 89-85 به رتبه ششم رسیده است . نتایج این مطالعه نشان می دهد با توجه به تغییر رتبه بیماریهای سیستم تنفسی از رتبه ششم بیماری به رتبه چهارم و نیز تغییر رتبه بیماریهای انگلی و عفونی از هشتم به ششم ,بازبینی سیاست های پیشگیرانه و برنامه ریزی در جهت کنترل این روند پیشنهاد می گردد.

لینک کمکی