فایل word عملکرد سیاسی خشایار شا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عملکرد سیاسی خشایار شا :




نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

خشایار شا پسر داریوش بزرگ و آتوسا دختر کوروش پس از مرگ پدر حکومت را به دست گرفت .هنگام پادشاهی خشارشا او بر نقاط بسیار وسیعی حکومت می کرد طوری که در کتیبه ها به صورت کاملا مشخصی آمده است.خشایار شا در ابتدا با اقتدار و جمع آوری سپاه عظیمی خود را برای جنگ و انتقام آماده کرد که در این جنگ ها نیرو های بسیاری را از دست داد و سر انجام پس از این شکست ها خود را کنار کشید .جنگ را به فرماندهان واگذار کرد و به ساخت بناهای تخت جمشید پرداخت وبا این کار حکومت هخامنشی را تضعیف کرد اما نمی توان قدرت و سیاست های به کار برده ی او را در نظر نگرفت.در این پژوهش سعی شده است به عملکرد های سیاسی خشایار شا پرداخته شود و مورد بررسی کامل قرار گیرد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی و تحلیلی می باشد و در پایان با نتیجه گیری عملکرد خشایار شا و نکات ذکر شده در جنگ ها به پایان میرسد.

لینک کمکی