فایل word عوامل بازار یابی موثر بر برند حلال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عوامل بازار یابی موثر بر برند حلال :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

با توجه به این که برند حلال به مثابه پلی برای صادرات می باشد اکثرا در کشور های خارجی و اسلامی زمینه انتخاب برند حلال را فراهم میآورد. در این مقاله با استفاده از روش همبستگی به بررسی رابطه متغیرهای موثر بر انتخاب برند حلال پرداخته.نتایج تحقیق نشان می دهد که در رابطه با همبستگی , ورود برند حلال در برند های جهانی بیشترین همبستگی را با متغیر انتخاب برند حلال داشته است مهمترین متغیر اثرگذار بر انتخاب برند حلال , تحقق رضایت خدا از طریق استفاده از نام تجاری حلال در انتخاب برند حلال موثر است.

لینک کمکی