فایل word عوامل کلیدی موفقیت تاثیرگذار بر استقرار سیستم مدیریت دانش در شرک های توزیع نیروی برق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عوامل کلیدی موفقیت تاثیرگذار بر استقرار سیستم مدیریت دانش در شرک های توزیع نیروی برق :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

امروزه دانش به عنوان منبعی ملموس در سازمانها به شمار می رود و سازمانها از کاوش در حوزه مدیریت دانش به منظور ابزاری جهت پیشرفت و رقابت استفاده می نمایند. با توجه به آرمان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان شرکتی محبوب ذی نفعان و پیشرو در سطح شرکت های توزیع کشور در تحقیق پیش رو ابتدا با مطالعات کتابخانه ای و منابع اینترنتی به جمع آوری ادبیات و مفاهیم سیستمهای مدیریت دانش و الزامات اجرای صحیح یک سیستم مدیریت دانش در یک سازمان پرداخته خواهد شد. سپس با مطالعه منابع متعدد عوامل و زیر عوامل موثر بر پیاده سازی موفق سیستم مدیریت دانش در شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان را استخراج نموده ایم. امید است بتوان باشناسایی این عوامل گامی هر چند کوچک در جهت موفقیت سیستم مدیریت دانشدر صنعت برق برداشت.

لینک کمکی