فایل word عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در کارگاههای کوچک صنعتی (طالعه موردی:شهرک صنعتی خضرا کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در کارگاههای کوچک صنعتی (طالعه موردی:شهرک صنعتی خضرا کرمان :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین دلایل توجه به مدیریت دانش در سالهای اخیر بخصوص در مطالعات علمی این است, که انسان ها با قدرت دانش می توانند برتری های خود را در عرصه های رقابتی سیاسی و اقتصادی حفظ و ارتقا دهند. نقش مدیریت دانش در خلق, ذخیره, توسعه, اشتراک و بکارگیری دانش از منابع موجود و اطلاعات در دسترس و همچنین بالابردن سطح اطلاعاتی بنگاه ها در راستای پیشرفت و توسعه در مهارت ها دارای اهمیت بسزایی است. پژوهش حاضر, از نوع توصیفی و پیمایشی است, که هدف آن بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در کارگاه های کوچک صنعتی است. جامعه آماری پژوهش, مدیران وکارکنان مستقر در شهرک صنعتی خضرا کرمان می باشد. به منظور کسب دیدگاه های اعضای جامعه, پرسشنامه ای شامل 38 پرسش میان 80 نفر از اعضای جامعه به طور تصادفی توزیع گردید که نهایتا تعداد 72 پرسشنامه برگشت شد. پساز جمع آوری دیدگاه ها, فرضیه ها با آزمون دو جمله ای و استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که براساس نتایج آماری نشان می دهد که فناوری اطلاعات, آموزش منابع انسانی و فرهنگ سازمانی به ترتیب بیشترین تاثیر را در استقرار مدیریت دانشدر شهرک های صنعتی ایفا می کنند.

لینک کمکی