فایل word عوامل موثر در مشارکت مردمی در استفاده از روش های نوین آبیاری جهت کاهش مصرف آب در راستای توسعه پایدار محیط زیست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عوامل موثر در مشارکت مردمی در استفاده از روش های نوین آبیاری جهت کاهش مصرف آب در راستای توسعه پایدار محیط زیست :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

آب مهمترین نهاده تولیدی کشاورزی و سرمایه ملی هر کشور محسوب می شود. محدودیت منابع آبی در اثر شیوه های نادرست آبیاری باعث شده توان تخصصی بیشتری جهت افزایش کارآیی آب به کار برده شود. روش های آبیاری مدرن به دو دستهآبیاری قطره ای و بارانی تقسیم می گردند که موجب افزایش راندمان آبیاری می شوند. گسترش سیستمهای آبیاری تحت فشار با مشکلاتی روبرو بوده که موجب عدم پذیرش از سوی کشاورزان شده است دلایل عدم پذیرش فناوری های جدید آبیاری توسط کشاورزان شامل: توصیه فناوریهای نامناسب و گران, ناکامی ترویج در انتقال فناوریهای جدید, فقدان تسهیلات اعتباری کافی وغیره می باشد. عوامل بازدارنده روشهای جدید آبیاری شامل: هزینه های بالا, ضعف آموزش و عدم اطلاع رسانی کافی است. همچنین توجه به مشارکت در مراحل قبل و حین اجرای روشها و نیز اطلاع رسانی کافی از عوامل تشویق کننده روشهای نوین آبیاری می باشد.

لینک کمکی