فایل word کنترل و مدیریت سیلاب ها در حوزه های کوهستانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کنترل و مدیریت سیلاب ها در حوزه های کوهستانی :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

آسیب های خطرناک ناشی از جاری شدن سیلاب های آنی در جوامع مناطق مرتفع به دلیل تغییرات آب و هوایی رو به افزایش می باشد. دیدگاه سیاسی مدیریت ریسک سیلاب از سالهای دهه 1990 با تاکید بر آگاهی عمومی و واکنش به خطراتسیلاب به یک دیدگاه غالب تبدیل شده است. با این حال, طبیعت غیر قابل پیش بینی جاری شدن سیلا ب آنی در مناطق مرتفع بدان معنی است که واکنش به چنین خطراتی نامشخص است. این مقاله با استفاده ا ز تجزی ه و تحلیل جامع علو م اجتماعی و مجموعه داده های علوم فیزیکی به بررسی واکنش های ساکنان محلی و سازمان ها ی محیط ی به جاری شد ن سیلاب آنی می پردازد و شامل سوابق تحقیقات انجام شده در رابطه با سیلاب های آنی است

لینک کمکی