فایل word مدیریت منابع آب و کنترل آلودگی آن و استفاده از تکنولوژیهای نوین آبیاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدیریت منابع آب و کنترل آلودگی آن و استفاده از تکنولوژیهای نوین آبیاری :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

یکی ازمشکلات بزرگی و اساسی که ازدیرباز و بیشتر ازهرزمان اکنون و اینده بشر را دچاربحران نموده است کمبود آب و منابع آن می باشد بحرانی که می باید با مدیریت صحیح و بجاودوراندیشی باآن مقابله کرد علاوه برکمبود منابع آب الودگی آبها نیز ازمعضلاتی است که دامنگیر عصرحاضر و ایندگان می باشد برای غلبه براین مشکلات می باید مدیریت صحیحی را درمصرف این منابع اعمال نمود که عمده مصارف و هدررفت آب دربخش مصارف خانگی شرب و کشاورزی می باشد دراین راستا بخش کشاورزی عمده ی مصرف آب را به خود نسبت داده است که می باید بااستفاده ازروشهای صحیح و نوین آبیاری و کنترل مصرف آب و نیز بکارگیری کشاورزی دقیق و .... آن را مدیریت کرد آبیاری قطره ای و بارانی که هرکدام به چندقسم تقسیم میشوند ازشیوه های ابیاری نوین می باشند استفاده ازسوپرجاذب ها نیز ازروشهایی هستند که درنگهداشت آب و کاهش دورآبیاری بسیارموثر می باشد کنترل و نگهداشت آبهای جاری و رواناب ها و سیلابهای حاصر ازبارندگی ها نیز ازراهکارهای مهم مقابله با کم آبی می باشد

لینک کمکی