فایل word بررسی کمیت و میزان آلودگی حاصل ازپسماندهای شهری و وضعیت زیست محیطی آن مطالعه موردی شهر رشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی کمیت و میزان آلودگی حاصل ازپسماندهای شهری و وضعیت زیست محیطی آن مطالعه موردی شهر رشت :
نام کنفرانس یا همایش : ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

با تحول صنایع تکنولوژی و رشد روزافزون جمعیت بیش از پیش برتنوع و مقدار مواد زائد جامد به عنوان یکی از الاینده های اصلی محیط زیست افزوده شده است. یکی از جالب ترین گزینه ها در مدیریت موادزائد جامد بررسی میزان الودگی پسماندهای قابل بازیافت و وضعیت زیست محیطی آن است که همواره مورد توجه بوده است و مدیریت نامناسب آن موجب آلودگی و تخریب محیط زیست می شود هدف ازاین بررسی تعیین الودگی های ناشی از پسماندهای شهری و وضعیت زیست محیطی ان می باشد تا علاوه برحل مشکلات بهداشتی و زیست محیطی باعث ایجاد درامد از طریق بازیافت مواد زائد گردد بدین منظور از آمار و اطلاعات موجود درشهرداری استفاده گردید همچنین بهمنظور تعیین وضعیت آلودگی های زیست محیطی از منابع کتابخانه ای منابع معتبر اینترنتی نیز استفاده گردید نتایج نشان میدهد که درشهر رشت سرانه زباله برای هرنفر 950 گرم درروز می باشد که با توجه به جمعیت روزانه حجم زیادی از زباله های شهری حدود 650 تن درروز به محل دفن انتقال داده می شود که علاوه بر آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی براثر نفوذ شیرابه و آلودگی هوا از طریق سوزاندان زباله باعث مشکلات زیست محیطی و بهداشتی زیادی می شود

لینک کمکی