فایل word بررسیکمیت پسماندهای قابل بازیافت و ارزشیابیاقتصادی و محیط زیستی بازیافت آن مطالعه موردی: شهر مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسیکمیت پسماندهای قابل بازیافت و ارزشیابیاقتصادی و محیط زیستی بازیافت آن مطالعه موردی: شهر مشهد :
نام کنفرانس یا همایش : ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

تولید روزافزون پسماند از جمله کاغذ و فلزات و دفع غیر اصولی آنها به محیط زیست موجب اتلاف سرمایه های ملی و همچنین از بین رفتن منابع طبیعی می شود پژوهش حار جهت بررسی کمیت پسماند قابل بازیافت و ارزش اقتصادی و محیطی زیستی آن در شهر مشهد انجام گرفته است دراین پژوهش پس از بررسی آنالیز فیزیکی پسماند و مطالعه طرح های تفکیک از مبدا به محاسبه درآمد و سود اجرای طرح بازیافت پرداخته شده است. این پژوهش یکمطالعه توصیفی مقطعی است که در سال 89 درمناطق تحت پوشش شهر مشهد انجام گرفت جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری مسئولین سازمان مدیریت پسماند اداره خدمات شهری مشهد و مطالعه اسناد و مدارک موجود دراین سازمان ها و مشاهدات میدانی مطالعات کتابخانه ای صورت گرفت .

لینک کمکی