فایل word بررسی نجات دریایی, روشهای آن و نگاهی به این صنعت در آبهای ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی نجات دریایی, روشهای آن و نگاهی به این صنعت در آبهای ایران :
نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمین همایش صنایع دریایی

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

صنعت حمل و نقل دریایی به عنوان گستردهترین و بزرگترین صنعت حمل و نقلی از یک جهت و قرار داشتن در محیطی نه چندان آرام از جهت دیگر با خطرات فراوانی روبروست. خطراتی همچون غرق شدن, طوفان, آتش سوزی و ... همواره یک کشتی را در طول سفر خود تهدید م ی کند ودر مواردی باعث آسیب هایی می شود. به علت هزینه های بالایی که در این صنعت وجود دارد برای حفاظت و نجات کشت ی ها از خطر و جان ومال کارکنان و صاحبان کشتی ها و کالاها موسساتی از جمله موسسات نجات کشتی و موسسات بیمه پدید آمده اند که در این مقاله به معرف ی و شرح وظایف و عملکرد برخی از این موسسات پرداخته می شود. همچنین به بررسی وضعیت این صنعت و دخالت بخش خصوصی و دولتی در آن در خلیج فارس و جمهوری اسلامی ایران می پردازیم

لینک کمکی