فایل word بررسی نرم افزارهای تحلیل سیستم رانش و توسعه نمونه مناسب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی نرم افزارهای تحلیل سیستم رانش و توسعه نمونه مناسب :
نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمین همایش صنایع دریایی

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

طراحی و ساخت تجهیزات دریایی نیازمند توجه به فاکتورهای فنی و مهندسی خاصی است تا نی از صاحبان و کاربران را فراهم سازد . پای داری قابل قبول, ایمنی مناسب در برابر امواج, کمترین قدرت رانش, استحکام سازه ای بالا و ... از جمله اهداف کلی طراحان و کاربران می باشد. آنچه مسلماست, جهت بررسی و ارضا اهداف فوق, علم تئوری به تنهایی جوابگو نبوده و انجام آزمایش های تجربی و تست مدل به عنوان مکملی در این حوزه,معرفی گردیده است. هزینه و زمان بر بودن انجام آزمایشات و تست مدل از طرفی و پیشرفت تکنولوژی و علوم کامپیوتر از سویی دیگر, موجب شدهاست تا آزمایش های تجربی و تست مدل کم کم جای خود را به نرم افزارهای شبیه سازی و محاسباتی بدهند. برآوردن بخشی از اهداف طراحی, نیازمند توجهی ویژه به سیستم رانش می باشد. این مسئله موجب گردیده است تا در چندین دهه گذشتهارائه دهندگان تجهیزات دریایی (نظیر موتور و ...), به سمت توسعه نرم افزاری روی آورده و نرم افزارهای متعددی را جهت طراحی, تحلی ل و انتخاباجزای مختلف سیستم رانش از قبیل موتور, گیربکس, پروانه و ... ارائه نمایند. لزوم آشنایی با این نرم افزارها موجب گردیده است تا در این مقاله نرم افزاهای تجاری موجود برای تحلیل سیستم رانش به اجمال مورد بررسی قرار گیرند. این نرم افزارها شامل نرم افزارهای توسعه داده شده برای موتور, گیربکس, پروانه و ... می باشد.

لینک کمکی