فایل word بررسی و تحلیل تأثیر وجود مانع در رفتار دینامیکی حباب ناشی از انفجار زیر آب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی و تحلیل تأثیر وجود مانع در رفتار دینامیکی حباب ناشی از انفجار زیر آب :
نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمین همایش صنایع دریایی

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است, شبیه سازی حباب ناشی از انفجار زیر آب با حضور و عدم حضور مانع می باشد. از این طریق, به بررسی اثرات وجود مانع در کنار حباب ناشی از انفجار پرداخته شده است. در این مطالعه, پارامترهای مورد استفاده عبارتند از: فاصله انفجار در 6 متری از سطح آب, وزن خرج 100 کیلوگرم و انرژی داخلی آن 6 10*3 معادله حالت مورد استفاده برای ماده منفجره نیز معادله گاز ایده آل است.از این مطالعه این نتایج استخراج شد که حباب با برخورد به مانع به دو بخش تقسیم شده و در این حالت, یک پالس فشاری مربوط به برخوردحباب با دیواره کناری ایجاد می شود. همچنین سرعت صعود حباب و تعداد پالس آن در حالت بدون مانع نسبت به حالت با مانع, به ترتیب, کمتر و بیشتر می باشد.

لینک کمکی