فایل word تاثیر روسازه در استحکام طولی شناور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثیر روسازه در استحکام طولی شناور :


تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر طراحی سازه کشتی اهمیت بسیار بیشتری نسبت به سالهای گذشته یافته است. این طراحی همیشه هم از لحاظ تکنیکی واقتصادی اهمیت بسیار زیادی داشته است. به دلیل این اهمیت, بررسی استحکام بدنه کشتی در حالتهای مختلف که تاثیر قابل توجهی بر وزن سازهو هزینه نهایی آن خواهد داشت همیشه جزو اهداف پژوهشی مختلف بوده است. یک بخش قابل توجه سازه کشتی حجم روسازه است که به عنوانیک بخش مجزا بر روی بدنه اصلی کشتی قرار می گیرد. هدف ازاین مفاله بررسی اثر ابعاد روسازه 1 بر استحکام طولی شناور به روش المان محدود سه بعدی می باشد. در این تحلیلها بدنه ی کشتی بصورتیک مکعب ثابت در نظر گرفته شده است. طول روسازه بین 10 تا 100 درصد طول شناور تغییر داده شده است. در تحلیلهای حاضر تنها خمش طولی به بدنه کشتی اعمال شده و مقدار تنش طولی در پنج نقطه در طول شناور و همچنین تنش طولی بر روی لبه ی عرشه محاسبه و نشان داده شده است. برای انجام تحلیلها از نرم افزار تجاری المان محدود انسیس استفاده شده است. پس از انجام تحلیلهای لازم مشاهده شد که مقدار تاثیر روسازه در وسط شناور در روسازه های طویل کاملا مشهود بوده , در حالی که در روسازه های کوتاه, روسازه در خمش وسط شناور تاثیر کمی دارد

لینک کمکی