فایل word تاثیر ناراستی های هندسی بر رفتار اعضای لوله ای سازه های فراساحل تحت بارگذاری ی کسویه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثیر ناراستی های هندسی بر رفتار اعضای لوله ای سازه های فراساحل تحت بارگذاری ی کسویه :
نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمین همایش صنایع دریایی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

اعضای لوله ای پس از ساخت از نظر هندسی به صورت کامل و بی نقص نیستند. در واقع ناراستی هایی در مقطع و طول آن ها وجود دارد . این موضوع در حین حمل و نقل و نصب لوله به دلیل وارد شدن نیروهای مختلف در این مراحل م یتواند تشدید شود. حضور ناراستی ها می تواند بر رفتار اعضای لوله ای مقابل بارهای وارده تا حد زیادی تاثیر گذار باشد. در این پژوهش, رفتار اعضای لوله ای تحت بارگذاری یک سویه محوری فشاری به صورت عددی مدل سازی شده و تاثیر حضور ناراستی بر رفتار اعضای لوله ای مورد بررسی قرار گرفته است. لوله ها از درجهX70 با نسبت D/t =22 در نظر گرفته شده است. صحت سنجی مدل عددی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی انجام شده است. حضور ناراستی در مقاطع لوله ای بر دو عامل تنش محوری حداکثر قابل تحمل در عضو

لینک کمکی